عضویت - ورود کاربران

فضای سبز

انجام کلیه امور پروژه های فضای سبز ( ویلا، پارک و سازمانهای دولتی و خصوصی) شامل:

-  طراحی دستی، نرم افزاری

-  اجرای کامل

-  حفاظت و نگهداری و مدیریت ( آفات و بیماریها، علف های هرز، تغذیه و...)

-  مشاوره تلفنی و حضوری

-  برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت