عضویت - ورود کاربران

نرم افزار سازه ها و تاسیسات گلخانه   
   

 نرم افزار سازه ها و تاسیسات گلخانه

برخی از نکاتی که در این نرم افزار به آنها پرداخته شده است:

- گلخانه چیست؟، پیدایش گلخانه، انواع گلخانه

-  مکان یابی، چیدمان و آرایش گلخانه ها، اصول طراحی سازه گلخانه و فرم گلخانه

-  مهندسی گلخانه، بار، طراحی پی ها، اسکلت، شرایط گلخانه

- پوشش گلخانه ها، ویژگی های پوشش مناسب، استاندارد پوشش

- ساختمانهای جانبی، سازه های محافظ

- پیاده کردن، برپایی سازه، پوشش، تهویه گلخانه، سیستم سرمایش 

برای خرید، از قسمت درباره ما  با مدیر فنی شرکت تماس بگیرید.